Kosten en vergoedingen

Voor een goede praktijkvoering en waarborg van de behandeling worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

Tarieven

 • Een behandeling haptotherapie bedraagt € 97,- en duurt ongeveer een uur.
 • Een behandeling haptotherapie in water bedraagt € 97,- en duurt ongeveer een uur. 
 • Daarnaast komt de huur van het zwembad, deze bedraagt € 40,- per uur. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de huur in rekening gebracht,tenzij er vervanging is gevonden.
 • Haptotherapie in water voor baby’s en kleine kinderen bedraagt € 70,50 en duurt ongeveer 45 min. Een deel van de tijd geldt als begeleiding van de ouders. Ook hier geldt een bijdrage voor het zwembad. Deze bedraagt € 30,-

 

Betaling en vergoeding:

 • Of de behandeling haptotherapie vergoedt wordt door uw zorgverzekering kunt u nazoeken op de website van de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl . Kiest u daar het kopje ‘vergoedingenlijst haptotherapie’. Bij twijfel is het verstandig zelf met uw zorgverzekeraar contact op te nemen.
 • De kosten van het zwembad zijn niet bij een zorgverzekeraar te declareren De rekening dient 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Bij uitblijven van betaling krijgt u na zes weken een herinneringsnota, waarvoor € 5,= extra in rekening wordt gebracht.
 • Bij in gebreke blijven van betaling wordt er na twee maanden een incassoregeling getroffen, waarvan de kosten voor uw rekening zijn.

 

Bij verhindering:

 • Alleen als een behandeling tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit kan ook per e-mail.

 

Beëindiging therapie:

 • De therapie wordt altijd afgerond met een evaluerend gesprek of behandeling, die ook als zodanig de voorlaatste keer zal worden aangekondigd. Er wordt altijd een slotrapportage gemaakt voor de huisarts en/of de verwijzer.

 

Informatie vragen of geven aan derden

 • Informatie aan derden zal alleen na overleg en uitsluitend met uw toestemming worden gegeven of gevraagd.