Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die je leert je weer open te stellen voor je eigen gevoelsleven en dat van de mensen om je heen.

Gevoelens vertolken zich via onze lichamelijkheid. Daar waar ze verkrampt of verborgen zijn en de oorzaak zijn van gespannenheid, zal de haptotherapeut dit de cliënt laten voelen en samen op zoek gaan naar de oorzaak. Onbekendheid met het gevoelsleven en gebrek aan aandacht hiervoor geeft de cliënt vaak het gevoel van kwetsbaar zijn en zich onevenwichtig voelen. Daarnaast neemt het verstand (ratio), vaak als compensatie, een te grote plaats in.

Werkwijze 

De eerste drie à vier afspraken zijn, naast de intake, bedoeld om kennis te maken met de haptonomie. Daarna nemen cliënt en therapeut gezamenlijk een beslissing om wel of niet een haptotherapeutische begeleiding te starten.

De ‘ingang’ tot de therapie is de bevestiging van de cliënt vanuit het affectieve aanrakingscontact. Hierdoor ontstaat er een ontmoeting in wederkerigheid. Deze wisselwerking is voorwaarde voor een verder te volgen haptonomisch contact en begeleiding.

Indicaties: 

  • Persoonlijke groei en zingevingsvragen. 
  • Slecht zelfbeeld. ‘Slecht in je lichaam zitten’.
  • Verwerkingsproblematiek na trauma’s. Problemen met rouwverwerking. 
  • Stagnatie van de emotionele groei ten gevolge van een niet-bevestigd-zijn.
  • Fysieke of geestelijke overbelasting (o.a. burn-out). 
  • Relationele problemen.
  • Vragen binnen de ouderkindrelatie.

Haptotherapie binnen de eerste lijn

Haptotherapie is een discipline in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Er wordt samengewerkt met huisartsen, eerste lijns psychologen, en maatschappelijk werkers. 

Haptotherapie beweegt zich binnen het gebied van de (psycho)somatische zorg, de psychosociale zorg en de zielszorg.

Haptotherapie kent een eigen professionele vereniging die de kwaliteit van het beroep bewaakt en een eigen registratiesysteem voor therapeuten kent. www.haptotherapeuten-vvh.nl 

Mijn registratienummer: 364A