dot
  Registratie en Links    
         

Registratie/GZ-Haptotherapeuten

Ik ben lid van de Vereniging van Haptotherapeuten en opgenomen in het register van haptotherapeuten.(zie Links)
Recent heeft een upgrade van het kwaliteitsregister plaats gevonden.
Haptotherapeuten die voldoen aan de vastgestelde opleidings-en kwaliteitseisen mogen het keurmerk GZ-Haptotherapeut voeren.
Voor verwijzers en patiŽnten geeft dit een zekerheid over de vakbekwaamheid die men van mij mag verwachten. De GZ-Haptotherapeut is herkenbaar aan een bord met dit keurmerk aan de gevel.
Mijn registratienummer haptotherapie is: 364A
Daarnaast ben ik BIG geregistreerd.

Ook ben ik geregistreerd bij Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
AGB-praktijkcode: 09-043530
AGB-zorgverlenerscode: 09-029530
KvK nr: 08189158


Links:
Academie Doorn:
Vereniging voor Haptotherapeuten
Vereniging voor Haptonomische Ouder-Kind begeleiding
Register gz-haptotherapeuten
Gz-haptotherapeuten
Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie
Facebook/STHWater

Volg mij: en STHWater: op twitter