dot
  Kosten en Vergoedingen    
         
Voor een goede praktijkvoering en waarborg van de behandeling worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

Tarieven:
 • Een behandeling haptotherapie bedraagt € 94,00 en duurt ongeveer een uur
 • Een behandeling haptotherapie in water kost € 94,00 en duurt ongeveer een uur
 • Daarnaast komt de huur van het zwembad, deze bedraagt € 35,00 per uur
 • Haptotherapie in water voor baby’s en kleine kinderen duurt 60 minuten waarbij een gedeelte van de tijd als begeleiding van de ouders geldt en bedraagt € 94,00. Huur zwembad: zie boven.
 • Instructie/begeleiding ouder(s) van kind duurt een of een half uur: kosten na rato
Betaling en vergoeding:
 • Of de behandeling haptotherapie vergoed wordt door uw zorgverzekering
  kunt u nazoeken op de website van de VVH:
  www.haptotherapeuten-vvh.nl(Er zijn meer links)
  Kiest u daar het kopje ‘vergoedingenlijst haptotherapie’. Bij twijfel is het verstandig zelf met uw zorgverzekeraar contact op te nemen
 • De kosten van het zwembad zijn niet bij een zorgverzekeraar te declareren
 • De rekening dient 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Bij uitblijven van betaling krijgt u na zes weken een herinneringsnota,
  waarvoor € 5,00 extra in rekening wordt gebracht
 • Bij in gebreke blijven van betaling wordt er na twee maanden
  een incassoregeling getroffen, waarvan de kosten voor uw rekening zijn
Bij verhindering:
 • Alleen als een behandeling ten minste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit kan ook per e-mail
BeŽindiging therapie:
 • De therapie wordt altijd afgerond met een evaluerend gesprek of behandeling, die ook als zodanig de voorlaatste keer zal worden aangekondigd. Er wordt een slotrapportage gemaakt voor de huisarts en/of de verwijzer
Informatie vragen of geven aan derden
Informatie aan derden zal alleen na overleg en uitsluitend met uw toestemming worden gegeven of gevraagd

   
    page up