dot
  Haptotherapie    
       
Vervolg

Werkwijze

De eerste 3 ŗ 4 keren zijn, naast de intake, bedoeld om kennis te maken met de haptonomie. Daarna nemen we gezamenlijk een beslissing om wel of niet een haptotherapeutische begeleiding te starten.
Er wordt gewerkt met gesprekken, ervaringsoefeningen en aan de bank vanuit het eerder genoemde affectieve aanrakingscontact.

De ‘ingang’ tot de therapie is de bevestiging van de cliŽnt vanuit het affectieve aanrakingscontact. Hierdoor ontstaat er een ontmoeting in wederkerigheid.
Deze wisselwerking is voorwaarde voor een verder te volgen haptonomisch contact en begeleiding.


Indicaties:
  • Persoonlijke groei en zingevingsvragen
  • Weinig zelfvertrouwen. Slechte lichamelijkheids beleving
  • Verwerkingsproblematiek na trauma’s. Problemen met rouwverwerking
  • Stagnatie van de emotionele groei ten gevolge van een niet-bevestigd-zijn
  • Fysieke of geestelijke overbelasting ( o.a. burn-out)
  • Relationele problemen
  • Hechtingsproblematiek
  • Vragen binnen de ouder- kindrelatie

Haptotherapie binnen de eerste lijn:
Haptotherapie is een discipline in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Er wordt samengewerkt met huisartsen, eerste lijns psychologen, en maatschappelijk werkers. Daarnaast bestaat er samenwerking met pedagogen en leerkrachten.
Haptotherapie beweegt zich binnen het gebied van de (psycho)somatische zorg, de psychosociale zorg en de zielszorg. Haptotherapie kent een eigen professionele vereniging die de kwaliteit van het beroep bewaakt en een eigen registratiesysteem voor therapeuten kent.
www.haptotherapeuten-vvh.nl