dot
  Haptotherapie    
       
Persoonsgericht
Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie, die de mens leert zich weer open te stellen voor zijn eigen gevoelsleven en dat van zijn medemens in contact met zijn omgeving. Gevoelens vertolken zich via onze lichamelijkheid. Daar waar ze verkrampt of verborgen zijn en de oorzaak zijn van gespannenheid, zal de haptotherapeut dit de cliŽnt laten voelen en bewust maken. Samen gaan ze op zoek naar de oorzaak. Dit kan een verschil zijn tussen wat men voelt en wat men denkt en hoe men leeft. Zichtbaar wordt dit in welke keuzes men maakt.
Onbekendheid met het gevoelsleven en gebrek aan aandacht hiervoor geeft de cliŽnt vaak het gevoel van kwetsbaar te zijn en zich onevenwichtig te voelen. Daarnaast neemt het verstand (ratio), vaak als compensatie, een te grote plaats in.

Meer in contact zijn met je eigen gevoel(ens) geeft veerkracht en zelfvertrouwen. Dit betekent ook dat de cliŽnt leert om te gaan met de negatieve gevoelens of gevoelens van druk of overbelasting die elk mensen in zijn leven kent.


Werkwijze
De eerste 3 ŗ 4 keren zijn, naast de intake, bedoeld om kennis te maken met de haptonomie. Daarna nemen we gezamenlijk een beslissing om wel of niet een haptotherapeutische begeleiding te starten.
Er wordt gewerkt met gesprekken, ervaringsoefeningen en aan de bank vanuit het eerder genoemde affectieve aanrakingscontact.

De Ďingangí tot de therapie is de bevestiging van de cliŽnt vanuit het affectieve aanrakingscontact. Hierdoor ontstaat er een ontmoeting in wederkerigheid.
Deze wisselwerking is voorwaarde voor een verder te volgen haptonomisch contact en begeleiding.


Indicaties:
  • Persoonlijke groei en zingevingsvragen
  • Weinig zelfvertrouwen. Slechte lichamelijkheids beleving
  • Verwerkingsproblematiek na traumaís. Problemen met rouwverwerking
  • Stagnatie van de emotionele groei ten gevolge van een niet-bevestigd-zijn
  • Fysieke of geestelijke overbelasting ( o.a. burn-out)
  • Relationele problemen
  • Vragen binnen de ouder- kindrelatie

Haptotherapie binnen de eerste lijn:
Haptotherapie is een discipline in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Er wordt samengewerkt met huisartsen, eerste lijns psychologen, en maatschappelijk werkers. Daarnaast bestaat er samenwerking met pedagogen en leerkrachten.
Haptotherapie beweegt zich binnen het gebied van de (psycho)somatische zorg, de psychosociale zorg en de zielszorg. Haptotherapie kent een eigen professionele vereniging die de kwaliteit van het beroep bewaakt en een eigen registratiesysteem voor therapeuten kent.
www.haptotherapeuten-vvh.nl

page up