dot
  Haptonomie    
         


Vervolg

Het belang van affectief aanraken

Laten we ons nog (aan) raken?
In onze cultuur is weinig plaats voor het gevoel en het gevoelsleven. Het denken overheerst. Aanraken vindt plaats binnen de kring van intimi. Als we al aanraken, in een verzorgend beroep bij voorbeeld, dan doen we dat vaak met te weinig gevoel, waardoor de ander niet in zijn gevoel aangesproken wordt. Jammer, een gemiste kans, want zo affectief aanraken is menselijk en bevestigend. En daarmee bevordelijk voor de ‘voeding’ van ons gevoelsleven, van zowel cliŽnt als hulpverlener.

Haptonomie en gezondheidszorg
Haptonomie heeft zich een plaats verworven binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Zorgverleners kunnen in hun beroep de haptonomische benadering toepassen om zo meer zicht te kunnen krijgen op onderliggende emotionele problematiek en wat die mens vanuit zijn eigen mogelijkheden hieraan kan doen. Daarnaast kan de haptonomische benadering een adequaat antwoord zijn op de huidige ‘verzakelijking’ in de zorg.