dot
  Haptonomie    
         
Contact
Haptonomie bestudeert de wetmatigheden van het gevoel en het gevoelsleven van de mens in relatie tot zijn omgeving. Hapto in het woord haptonomie komt van het Griekse werkwoord haptein. Het staat voor aanraken, zich hechten en in overdrachtelijke zin voor in contact treden om te helen.

Haptonomie is een benaderingwijze, die inzicht kan geven in fysieke of emotionele problematiek, de eventuele relatie hiertussen en het ontstaan daarvan.


Wat is een affectief contact?
Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve zijnsbevestiging nodig, het feit dat je goed bent zoals je bent,
om je te kunnen ontwikkelen tot een volledig en zich vitaal voelend mens.(zie VVH) De mens die zich liefdevol gezien weet, voelt zich bevestigd en is zich daarvan bewust. Affectief contact maken ligt aan de basis van deze zijnsbevestiging. De aanraking kan hier een natuurlijk gevolg van zijn.
(verder lezen)

hand in hand