dot
  Haptonomie    
         
Contact
Haptonomie bestudeert de wetmatigheden van het gevoel en het gevoelsleven van de mens in relatie tot zijn omgeving. Hapto in het woord haptonomie komt van het Griekse werkwoord haptein. Het staat voor aanraken, zich hechten en in overdrachtelijke zin voor in contact treden om te helen.

Haptonomie is een benaderingwijze, die inzicht kan geven in fysieke of emotionele problematiek, de eventuele relatie hiertussen en het ontstaan daarvan.


Wat is een affectief contact?
Onze menselijke waarneming is niet alleen objectief, maar gekoppeld aan ons gevoel. Daarnaast worden wij ons in ons gevoel gewaar hoe onze omgeving of onze medemens op ons inwerkt. De mens die zich liefdevol gezien weet, voelt zich bevestigd en is zich daarvan bewust. Dit is een benadering vanuit de affectiviteit, waarvan de aanraking een gevolg kan zijn.

Het belang van affectief aanraken
Laten we ons nog (aan) raken?
In onze cultuur is weinig plaats voor het gevoel en het gevoelsleven. Het denken overheerst. Aanraken vindt plaats binnen de kring van intimi. Als we al aanraken, in een verzorgend beroep bij voorbeeld, dan doen we dat vaak met te weinig gevoel, waardoor de ander niet in zijn gevoel aangesproken wordt. Jammer, een gemiste kans, want zo affectief aanraken is menselijk en bevestigend. En daarmee bevordelijk voor de ‘voeding’ van ons gevoelsleven, van zowel cliënt als hulpverlener.

Haptonomie en gezondheidszorg
Haptonomie heeft zich een plaats verworven binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Zorgverleners kunnen in hun beroep de haptonomische benadering toepassen om zo meer zicht te kunnen krijgen op onderliggende emotionele problematiek en wat die mens vanuit zijn eigen mogelijkheden hieraan kan doen. Daarnaast kan de haptonomische benadering een adequaat antwoord zijn op de huidige ‘verzakelijking’ in de zorg.